Primăria Muşăteşti a plătit ilegal 200.000 de lei pentru lucrări neexecutate

La sfârşitul anului trecut, Curtea de Conturi a realizat auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ-Teritoriale a Comunei Muşăteşti pentru anul 2013. Concluziile trase de inspectorii Curţii sunt clare – Primăria a plătit ilegal aproape două miliarde de lei vechi, pentru lucrări neexecutate.

 

Astfel, Curtea de Conturi notează în raportul său anual, dat publicităţii de curând, că „s-a plătit nelegal suma estimată de 18.475 lei, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Alimentare cu apă în satele Stroiești, Costești-Vîlsan și Robaia“ pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 1.848 lei”. De asemenea, „au fost efectuate plăți nelegale în sumă estimată de 69.718 lei, reprezentând diferențe de preț necuvenite aferente materialelor puse în operă și cantități de lucrări neexecutate la obiectivul de investiții „Baza Sportivă în comuna Mușătești” pentru care au fost calculate despăgubiri civile aferente de 11.779 lei”. În plus,  „s-a plătit nelegal suma estimată de 102.706 lei, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Reabilitare Școală Generală clasele I-VIII și Grădiniță în satul Stroești“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email