Primăria Curtea de Argeş nu a mai avut un arhitect angajat de 15 ani

Postul de arhitect şef este scos la concurs, dar condiţiile sunt dure şi niciun specialist nu e interesat să vină în municipiu

Ultimul arhitect pe care Primăpria Curtea de Argeş  l-a avut angajat pe postul de şef al Biroului Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, cum se numea atunci, a fost Elena Bizon, în urmă cu peste 15 ani. După ce doamna a ieşit la pensie postul a rămas liber mult timp, iar cel care i-a urmat la conducerea unuia dintre cel mai importante departamente din Primărie a fost inginerul constructor Cătălin Băşoiu. El a profitat  de o perioadă în care legea permitea ca pe aceste funcţii să fie angajaţi şi constructori, dar perioada aceasta s-a terminat anul trecut, iar de la 1 ianuarie, Direcţia Arhitect Şef din Primărie nu mai are şef.

„Postul de arhitect şef a fost scos la concurs prin intermediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. La concurs s-a înscris o singură persoană dar, din păcate, nu a mai participat la probele ulterioare, proba scrisă şi interviul. Urmează în perioada următoare să organizăm din nou concurs, numai că acum s-au schimbat condiţiile de recrutare, în sensul că s-au înăsprit”, ne-a spus Dorin Savu, şeful Biroului Resurse Umane din Primărie. E greu de crezut că vreun arhitect va fi dispus să vină la Curtea de Argeş în noile condiţii, atât timp cât atunci când vechimea cerută era de trei ani nu s-a găsit niciun începător care să facă asta. „Cred că este destul de greu să vină un arhitect în condiţiile în care ar fi mult mai bine remunerat dacă nu ar lucra la o primărie”, e de părere Dorin Savu.

Arhitectul şef propune şi coordonează strategia de dezvoltare urbană

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei Curtea de Argeş, arhitectul şef „are în subordine personalul din compartimentele: urbanism si amenajarea teritoriului, disciplina în constructii; cadastru ;investiții şi achiziții publice; management de proiect; protecția mediului; comercial și de administrare a domeniului public și privat”, iar atribuţiile sale sunt foarte importante. Conform Regulamentului citat, acesta „propune şi coordonează strategia de dezvoltare urbană;  semnează toate documentele stabilite prin prevederile legale; asigură respectarea disciplinei în construcţii prin compartimentul abilitat al direcţiei;  coordonează realizarea băncii de date urbane, eliberează certificate de urbanism şi autorizaţiile de construire-desfiinţare pentru construcţii şi racorduri; emite avize pentru amplasare chioşcuri, tonete, pupitre acoperite sau alte asemenea cu suprafaţă mai mică de 5mp, amplasate direct pe sol; întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local studiile de urbanism, urmărind şi controlând modul de aplicare al acestora”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email