Primăria Curtea de Argeş face angajări

După cum ziarul nostru v-a informat, în această perioadă, la Primăria Curtea de Argeş se desfăşoară un concurs pentru ocuparea postului de consilier relaţii cu publicul. La prima probă a concursului, cea de selecţia a dosarelor, au participat şase candidaţi, însă doar unul singur a fost admis, respectiv Ştefania-Camelia Vărzaru. Celelalte dosare au fost respinse din diferite motive, pentru neîndeplinirea condiţiilor cerute, cum ar fi „un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice”, „certificat/atestat competenţe lingvistice” sau „studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în una din ramurile de ştiinţă: ştiinţe ale comunicării sau ştiinţe economice”. Însă, doi dintre candidaţii respinşi au depus contestaţii, dar ambele au fost respinse de comisia de soluţionare.
Astfel, singurul a candidat care a trecut de proba de selecţie a dosarelor va susţine joi probă scrisă din cadrul concursului, iar în cazul în care va obţine punctajul necesar va participa în data de 30 septembrie la interviu, cea de-a treia şi ultima probă a concursului, la sfârşitul căreia va fi anunţat rezultatul final.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email