Primăria Curtea de Argeş are de încasat 2,4 milioane de euro de la datornici

Interes Argeşean v-a prezentat în exclusivitate rezultatele verificării pe care Curtea de Conturi a făcut-o la Primăria Curtea de Argeş. După cum aţi aflat din numărul trecut al ziarului nostru, s-au constatat nereguli la Direcţia Arhitect Şef, în sensul că personalul nu a urmărit autorizaţiile de construire eliberate şi nu a regularizat taxele datorate în funcție de valoarea finală a construcțiilor. De asemenea, nu au fost respectate termenele de predare a lucrărilor executate de către SC Aquaterm AG 98 SA, şi nu există, în toate cazurile, o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș de aprobare a închirierilor de bunuri aparținând domeniului public sau privat iar închirierea acestora nu s-a realizat de fiecare dată prin licitaţie publică. Curtea de Conturi a descoperit şi că firma omului de afaceri şi consilier local Gheorghe Boncea datorează bugetului local redevenţa pentru perioada 2010 – 2013 pentru suprafaţa de teren concesionată. Măsurile pe care Curtea le-a dispus se referă însă în mare parte la activitatea Consiliului Local.

Astfel, referitor la misiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Curtea de Argeş, pentru anul 2013, Curtea de Conturi a dispus în primul rând analiza fiecărei creanțe rămase de încasat la 31.12.2013 și clarificarea situației obligațiilor fiscale restante, în sumă de 555.116 lei, datorate de cei 28 contribuabili persoane juridice care au fost radiați din evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului din România.

De asemenea, trebuie încasate sumele care reprezintă taxe suplimentare aferente autorizațiilor de construire cu termen de valabilitate expirat și majorări de întârziere, precum şi impozitul pe clădiri stabilit suplimentar în timpul auditului.

Municipalitatea trebuie să urmărească încasarea a creanţelor restante în sumă de 10.847.636 lei, prin parcurgerea tuturor etapelor executării silite.

Studii de piaţă pentru stabilirea tarifelor pentru închirieri

Curtea a mai decis că pentru fiecare bun al domeniului public sau privat care urmează să fie concesionat trebuie făcut studiu de oportunitate, iar Consiliul Local trebuie să aprobe condițiile de închiriere ale tuturor bunurilor, respectiv bunuri administrate direct de către aparatul de specialitate al primarului, bunuri date în administrare unităților de învățământ, bunuri date în administrare unităților spitalicești, bunuri date în administrare serviciilor publice locale, unităților de cultură, etc.

În acest context, Curtea a recomandat elaborarea anuală a unor studii de piață, privind nivelul prețurilor și tarifelor utilizate pe piața imobiliară din municipiu și supunerea spre analiză, în Consiliul Local al municipiului Curtea de Argeș a acestora, în vederea aprobării unor prețuri și tarife minimale pentru concesionarea sau închirierea bunurilor aparținând domeniului public sau privat, comparabile cu cele rezultate din aceste studii.

 

Consiliul Local trebuie să analizeze toate dosarele de închiriere, preţurile şi tarifele practicate şi să aprobe indicatori de măsurare a performanței administrării bunurilor din domeniul public și privat, concesionate si/sau inchiriate, din punct de vedere al eficienței și eficacității. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email