Primăria Curtea de Argeş a rămas din nou fără arhitect şef

De la 1 iulie, postul de Arhitect Şef al municipiului este din nou liber. „Timp de şase luni, anul trecut şi anul acesta, postul a fost ocupat prin numire a unui funcţionar de la Biroul de Urbanism, dar, potrivit legii, postul nu poate fi ocupat astfel mai mult de şase luni pe an. Acum, doamna care l-a ocupat a revenit pe funcţia de inspector. Între timp a obţinut atestat de la Registrul Urbaniștilor din România. Este arhitect de meserie”, ne-a spus Dorin Savu, şeful Birului Resurse Umane din Primărie. Pasul următor, în vederea ocupării funcţiei care este atât de importantă pentru oraş, este anunţarea concursului pentru post.

Modificarea Legii privind amenajarea teritorului şi urbanismului prevede însă că funcția de arhitect șef va putea fi ocupată și de un funcționar public, specialist atestat de Registrul Urbaniștilor din România, care are formația profesională de inginer cu specializarea inginerie economică în construcții.

S-a schimbat legea. Cine poate ocupa postul.

Astfel, în noua formă, legea prevede ca funcţia de arhitect-şef să poată fi ocupată de un funcţionar public, specialist atestat de Registrul Urbaniştilor din România, având formaţia profesională după cum urmează: * de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivelul judeţelor; * de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist, de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului; * de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist, de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, la nivelul municipiilor; * de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist, de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate la nivelul orașelor; * de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor, sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate la nivelul comunelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email