Primăria caută un inspector pentru Compartimentul Agricol

Primăria municipiului  Curtea de Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe  durată  nedeterminată  a  funcției  publice  de  execuție,  vacante,  de  inspector/I/superior- Compartiment agricol,  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Curtea de Argeș.

Dosarele de concurs se depun  în perioada 06.07.2022-25.07.2022, iar pe 05.08.2022, la ora 11:00 are loc proba scrisă. Interviul se va susține într-un termen de maximum      5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condițiile de participare la concurs sunt – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domeniile: domeniul de licență inginerie geodezică, specializările cadastru și managementul proprietăților sau măsurători terestre și cadastru, ramura de științe ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență agronomie sau silvicultură – specializarea silvicultură, domeniul de licență inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, specializările ingineria și managementul afacerilor agricole sau inginerie și management în alimentația publică și agroturism.

Candidații trebuie să aibă minimum șapte  ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email