Primăria angajează un inspector la Investiţii Publice

Primăria Municipiului Curtea de Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Investiţii Publice, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Curtea de Argeş. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru înscrierea la concurs sunt studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile:construcţii civile şi industriale, arhitectură, urbanism, inginerie forestieră;minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

5 noiembrie, ora 16.00, este termenul limită pentru depunerea dosarelor, pe 15 noiembrie, ora 11.00, este programată proba scrisă, iar interviul are loc pe 20 noiembrie, la ora 11.00.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email