Primăria angajează un inspector la Compartimentul Protecția Mediului

Primăria municipiului Curtea de Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocupare pe durată nedeterminată, cu timp de lucru 8 ore/zi, a funcției publice de execuție, vacante, de inspector/l/debutant-Compartimentul protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate primarului municipiului Curtea de Argeș.

Dosarele de concurs se depun până pe 24.05.2023, iar selecția acestora se va realiza de comisia de concurs în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele selecției dosarele de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea «admis» să «respins», însoțită de motivul respingerii dosarului, la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a instituției publice, la secțiunea special creată în acest scop.

Pe 08.06.2023, la ora 11:00, are loc proba scrisă, iar interviul se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Condițiile de participare la concurs sunt – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ingineria mediului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email