Primăria angajează un inspector asistent

Primăria Municipiului Curtea de Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasă I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Agricol. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Statutul funcționarilor publici, condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice fiind – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domeniile de licență: agronomie, horticultură, inginerie forestieră, silvicultură, inginerie și management în agricultura, zootehnie, drept; minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. 28 noiembrie este data limită pentru depunerea dosarelor, pe 9 decembrie la ora 11:00 are loc proba scrisă, iar pe 12 decembrie este programat interviul. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email