Primăria a scos din nou la concurs postul de arhitect şef

La sfârşitul săptămânii viitoare, vineri, la ora 11,00, are loc la Primărie proba scrisă pentru candidaţii care s-au înscris la concursul pentru postul de arhitect şef al instituţiei. De fapt, s-a înscris la concurs o singură persoană, arhitect de profesie, care îndeplineşte condiţiile impuse – studii universitare de licenţă absolvite cu dioplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani.

Primăria nu a mai avut angajat un arhitect de multă vreme, ultimul şef al Direcţiei de Urbanism, arhitect de profesie, fiind Elena Bizon, care i-a succedat altui arhitect, Florin Scărlătescu. De peste 10 ani la conducerea unuia dintre cele mai importante compartimente din Primărie au fost ingineri constructori, iar când legea nu a mai permis ca un specialist de acest gen să ocupe o astfel de  funcţie postul de şef la Direcţia Arhitect Şef a fost liber.

Ce atribuţii are

Postul de arhitect şef este foarte important pentru oraş, pentru dezvoltarea lui şi pentru felul în care municipiul arată. Arhitectul şef propune şi coordonează strategia de dezvoltare urbană; semnează toate documentele stabilite prin prevederile legale; ssigură respectarea disciplinei în construcții prin compartimentul abilitat al direcției; eliberează certificate de urbanism şi autorizaţiile de construire-desfiinţare pentru construcţii şi racorduri; emite avize pentru amplasare chioscuri, tonete, pupitre acoperite sau alte asemenea cu suprafaţa mai mică de 5mp, amplasate direct pe sol; întocmeşte şi supune aprobării consiliului local studiile de urbanism, urmărind şi controlând modul de aplicare al acestora; întocmeşte referate şi le propune spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului  local; irmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor consiliului local şi a celorlalte acte normative care reglementează domeniul de activitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email