Primăria a închiriat 130 de locuri de parcare

De anul trecut, Biroul de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului, împreună cu Serviciul Public de Gospodărie Comunală (SPGC), închiriază locurile din parcările rezidenţiale. Administratorii asociaţiilor de proprietari au primit cereri, SPGC a marcat locurile de parcare, iar cei de la Primărie le-au închiriat.

„Au fost închiriate următoarele parcări – parcare F11A-F12; Elena Cuza-BRD, Unic A1-A2, Matei Basarab E19-E20. Nu s-a licitat şi nu au fost neînţelegeri. Am închiriat până acum 130 de locuri  de parcare”, spune Adriana Ciorbaru, şeful Biroului de specialitate din Primărie.

Potrivit Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Curtea de Argeş, „locurile de parcare care fac obiectul atribuirii şi folosirii sunt cele situate în parcările de reşedinţă, amenajate de Primăria Municipiului Curtea de Argeş, la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, distanţa de 30 de metri putând fi depăşită în funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare a parcării”.

Articolul 2 al Regulamentului prevede că „în parcările de reşedinţă se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament, la taxa stabilită prin H.C.L. sau la taxa licitată, cu excepţia persoanelor care deţin garaje sau copertine autorizate”. În plus „deţinerea unui autovehicul, având inspecţia tehnică periodică la zi, în proprietate sau în folosinţă, constituie condiţie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email