Preoţii nu mai au voie să facă naveta la parohie

De curând, Sfântul Sinod a adoptat e serie de măsuri menite să întărească „disciplina canonică, statutară şi regulamentară”, conform site-ului Episcopiei Argeşului şi Muscelului. Astfel, la propunerea Comisiei canonice, juridice şi pentru disciplină, Sfântul Sinod a hotărât:
1. Fiecare eparhie, prin autorităţile bisericeşti abilitate, să identifice preoţii care, aparţinând altor jurisdicţii canonice, slujesc în jurisdicţia ei fără aprobarea chiriarhului locului (Arhiereu conducător al unei eparhii, mitropolii, patriarhii, cf. DEX).
2. Clericii aflaţi în această situaţie vor fi înştiinţaţi ca în cel mai scurt timp să se întoarcă în eparhia sub ascultarea canonică a căreia se află, despre aceasta urmând a fi informaţi şi ierarhii de care aparţin. În caz contrar, chiriarhul eparhiei pe teritoriul căreia au fost identificaţi, va anunţa chiriarhul eparhiei din care provin clericii respectivi că se va începe procedura trimiterii în judecata bisericească a acestora.
3. Se va aduce la cunoştinţă clericilor care primesc la slujbă clerici din altă eparhie sau parohie, fără aprobarea chiriarhului locului, că vor fi sancţionaţi, mergându-se până la depunerea din treapta preoţiei sau caterisire.
4. Preoţilor care au domiciliul pe teritoriul altei parohii decât cea la care slujesc, le este interzisă cu desăvârşire oficierea oricărei slujiri aparţinând întregii lucrări preoţeşti, fără aprobarea chiriarhului locului, cu excepţia cuminecării grabnice pentru cei aflaţi în pericol de moarte.
5. Clericii care sunt navetişti, nelocuind în parohiile de slujire, vor fi înştiinţaţi, în scris, că persistând în această stare li se vor aplica pedepsele regulamentare, până la intrarea în rânduiala canonică.
6. Clericul care nu se împărtăşeşte, vreme îndelungată, la altarul pentru care a fost hirotonit, sau numit statutar (cu excepţia cazurilor pentru care există motive întemeiate sau binecuvântarea chiriarhului locului), să fie depus din treaptă.
7. Clericii aflaţi în concediu (medical sau de odihnă), în călătorie sau, din dispoziţia autorităţilor bisericeşti abilitate, în altă eparhie decât cea sub jurisdicţia căreia se află, poate fi primit să slujească şi să se împărtăşească, doar dacă prezintă documente care să-i justifice prezenţa în acel loc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email