Premieră la Curtea de Argeş – Regulament pentru închirierea imobilelor din domeniul public

Municipiul Curtea de Argeş are, începând cu 1 decembrie, un „Regulament privind procedura de închiriere a bunurilor imobile proprietate publică sau privată a municipiului, bunuri administrate direct de către personalul de specialitate al primarului şi a bunurilor date în administrare unităţilor de învăţământ, unităţilor spitaliceşti, serviciilor publice locale, unităţilor de cultură”. Este o premieră acest document, spun specialiştii din Primărie, şi el a fost aprobat la ultima şedinţă de Consiliu Local, cea de la sfârşitul lunii noiembrie. O dată cu adoptarea acestui Regulament, imobilele proprietate publică nu vor mai putea fi închiriate după cum doreşte orice director de instituţie bugetară, ci în conformitate cu nişte reguli.
Astfel, „iniţierea închirierii are la bază un studiu de oportunitate, efectuat de compartimentul de specialitate sau redactat de o firmă de consultanţă independentă, costul acestuia fiind suportat de către locatar”. Odată cu studiul se va întocmi şi caietul de sarcini al închirierii, iar comisia pentru licitaţie va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiţi prin dispoziţia primarului.
În ce condiţii se închiriază la preţul de pornire a licitaţiei
Procedeul folosit va fi licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru buna desfăşurare a licitaţiei fiind necesară prezenţa a cel puţin doi ofertanţi, în caz contrar licitaţia urmând a fi reluată. În cazul în care există un singur ofertant, contractul de închiriere pentru imobil îi va fi atribuit acestuia la preţul de pornire a licitaţiei.
Preţurile minime de închiriere a bunurilor imobile aparţinând domeniului public sau privat al municipiului, aflate în administrarea Consiliului Local, se vor stabili prin studiul de oportunitate elaborat pe baza tarifelor stabilita prin hotărâre a Consiliului pentru anul respectiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email