Premieră la Curtea de Argeş! În 30 de ani nu s-a întâmplat aşa ceva.

La Curtea de Argeş, în administraţia locală, se petrec lucruri bizare, nemaiîntâlnite în ultimii 30 de ani. Deşi are majoritate în Consiliul Local, având în vedere parteneriatul încheiat cu Ionel Păunescu, de la PRO România, primarul Constantin Panţurescu nu a mai convocat o şedinţă ordinară în lunile august şi septembrie. Pe 12 august a avut loc o şedinţă “extraordinară”, iar pe 22 septembrie una convocată “de îndată”. Regulamentul Consiliului Local este încălcat flagrant dar asta nu e problema primarului. Probabil că decât să convoace şedinţe ordinare, la care să fie întrebat diverse lucururi şi să urle la cei pe care nu-i suportă, preferă să cheme consilierii doar atunci când chiar nu are încotro. Secretarul general al municipiului, juristul Radu Chirca, recunoaşte că aşa ceva nu s-a întâmplat în ultimii 30 de ani la Curtea de Argeş. “Nu sunt proiecte de hotărâri, nu sunt motive să convocăm şedinţa ordinară”, a mai spus acesta.

Regulamentul care încalcă legea

Şi totuşi, Consiliul Local Curtea de Argeş are un Regulament de Organizare şi Funcţionare, aprobat chiar în acest an, în care scrie clar – “Consiliul Local se întruneşte o dată pe lună, obligatoriu, în şedinţă ordinară. (…) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea unor probleme ce nu suferă amânare, Consiliul Local poate fi convocat de îndată.

Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor. Proiectul ordinii de zi se afişează la sediul Consiliului Local cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor ordinare, este inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media locală”.

Aşadar e obligatorie şedinţa ordinară, lunară, dar „Consiliul Local se poate întruni şi în sedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor Consiliului. Convocarea Consiliului Local se face în scris prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale, cu cel puţin cinci zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin trei zile înainte de şedinţele extraordinare”.

Secretarul Radu Chirca spune că prevalează legea înaintea Regulamentului şi că sunt „probleme” în Regulament. „Şedinţa de îndată este considerată ca şedinţă în plen, conform legii, aşa că se consideră că a avut loc cel puţin o şedinţă”, spune acesta.

Şi cetăţenii pot depune proiecte de hotărâri

Pe de altă parte, „Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului şi consilierilor. Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitatea cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul municipiului şi personalul de specialitate din aparatul propriu al Consiliului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

Cetăţenii pot propune consiliilor locale pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.  Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a Municipiului Curtea de Argeş”, mai scrie în Regulament. Acesta prevede că secretarul municipiului trebuie să aibă un registru special în care să fie trecute proiectele de hotărâri, dar la Curtea de Argeş a depus doar Dan Petrescu la începutul mandatului un astfel de document, alambicat, care nu respecta normele legale, potrivit secretarului.

Activitatea aleşilor locali trebuie să fie transparentă

Oricine poate cere informaţii despre ce se întâmplă la Curtea de Argeş – lucrări realizate, bani cheltuiţi, etc., iar Primăria e obligată să răspundă.

„Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului primarului, viceprimarului, directorilor societăţilor comerciale, serviciilor şi instituţiilor publice subordonate, care sunt obligaţi să le furnizeze la termenul stabilit de comun acord. Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau verbal, după caz. Informaţiile solicitate în scris vor fi transmise consilierilor care le-au solicitat prin intermediul salariaţilor aparatului permanent, care vor răspunde de confidenţialitatea acestora, conform legii. În cazul în care directorii societăţilor comerciale, ai serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local refuză să furnizeze informaţiile solicitate, consilierii pot cere Consiliului Local sancţionarea acestora conform prevederilor legale”, mai scrie în ROF.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email