Prefectul verifică legalitatea lucrărilor hidrotehnice din Făgăraş

Prefectul Gheorghe Davidescu a anunţat ieri că va verifica, împreună cu specialişti de la instituţiile de mediu, situaţia lucrărilor hidrotehnice din Făgăraş, de pe văile râurilor Capra, Buda şi Otic. „Chiar astăzi (ieri – n.r.) vom face o deplasare pe Transfăgărăşan, să vedem care este situaţia la faţa locului. Vreau să văd cu ochii mei, apoi împreună cu specialiştii să dăm un verdict în această chestiune care a creat foarte multe discuţii”, a spus prefectul. El a precizat că nu va vizita doar lucrările în curs de execuţie, ci şi o microhidrocentrală finalizată în urmă cu mai mulţi ani, pentru a vedea care este impactul final asupra mediului produs de o astfel de amenajare. „Dacă voi constata că avizele pentru lucrările în curs de execuţie au fost date cu nerespectarea prevederilor legale, voi sesiza organele abilitate şi voi cere luarea măsurilor care se impun”, a anunţat Gheorghe Davidescu.
Organizaţiile de mediu cer oprirea lucrărilor
Asociaţia Română de Mediu (ARM) a a cerut, ieri, stoparea construcţiei microhidrocentralelor din Făgăraş, întrucât lucrările se execută fără respectarea legislaţiei de mediu şi a actelor de reglementare primite, iar prin autorizaţiile obţinute nu sunt impuse anumite condiţii de execuţie, esenţiale pentru menţinerea echilibrului ecologic din zonă. Este vorba despre salba de 10 microhidrocentrale ce urmează a fi construite pe râurile Capra, Buda şi Otic, în amonte de lacul de acumulare Vidraru, situate într-o arie protejată încadrată în reţeaua Natura 2000, ca sit de importanţă comunitară. Specialiştii ARM au constatat, într-o evaluare preliminară, absenţa debitului salubru din prevederile avizelor de gospodărire a apelor şi acordurilor de mediu, precum şi faptul că grija pentru protecţia ecosistemelor acvatice nu constituie o preocupare pentru proiectanţi şi nici pentru autorităţile de avizare, care nu au manifestat vreun interes şi au ignorat complet aceasta cerinţă. „Din verificarea situaţiei de pe teren rezultă că lucrările pe toate cele trei râuri se desfăşoară în albia minoră şi sunt neconforme cu avizele de gospodărire a apelor şi acordurile de mediu, dar şi cu prevederile legale în domeniul gospodăririi apelor, care interzic degradarea albiilor minore şi a malurilor. Albia minoră şi zona de protecţie constituie domeniul public al statului administrat, conform legii, de Administraţia Naţională Apele Române, iar lucrările care se execută acum lezează tocmai acest statut”, se arată într-un comunicat al asociaţiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email