Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş este acuzat de corupţie şi fals în declaraţii

Ziua de ieri a început cu noi probleme pentru Constantin Nicolescu, după ce Agenţia Naţională de Integritate a anunţat că a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie pentru efectuarea de cercetări cu privire la săvârşirea de către preşedintele Consiliului Judeţean Argeş a unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, precum şi a infracţiunii de fals în declaraţii. O altă acuzaţie vizează încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, prin aprobarea încheierii unor contracte între societăţi comerciale la care este acţionar şi instituţii aflate în subordine. ANI anunţă că s-a sesizat din oficiu pe 10 noiembrie 2010, în urma apariţiei unei anchete de presă care semnala posibila nerespectare de către preşedintele CJ Argeş a prevederilor legale privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese. Ulterior, s-a extins evaluarea şi asupra averii soţiei preşedintelui CJ Argeş, Viorica Nicolescu, precum şi a copiilor celor doi, Ana-Maria Nicolescu şi Liviu-Costin Nicolescu.
Contracte încheiate între firmele familiei şi  instituţii din subordine
Reprezentanţii ANI susţin că s-a constatat existenţa conflictului de interese prin semnarea sau aprobarea a 14 contracte, în valoare de peste 1.100.000 de lei, încheiate de Consiliul Judeţean Argeş sau instituţii şi servicii publice aflate sub coordonarea, în subordinea sau sub autoritatea instituţiei cu SC Autopro Mond SA şi SC Mac Auto SA, societăţi la care Constantin Nicolescu este acţionar majoritar. S-a stabilit totodată că există indicii temeinice privind săvârşirea de către Nicolescu a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, ca urmare a semnării sau aprobării a nouă contracte încheiate de CJ Argeş sau instituţii şi servicii publice aflate în subordine cu cele două societăţi la care este acţionar majoritar, precum şi cu SC Dinik Mar Arg SRL, societate unde Viorica Nicolescu este acţionar majoritar. În cazul acestor contracte, au fost prezentate oferte doar de către societăţi comerciale la care soţii Nicolescu sunt acţionari. Suma totală a celor nouă contracte încheiate sub semnătura lui Constantin Nicolescu, a altor cinci contracte încheiate cu aprobarea acestuia şi a celor 12 contracte încheiate de societăţi la care el sau soţia sunt acţionari majoritari, precum şi a prestărilor de servicii efectuate instituţiilor şi serviciilor publice aflate în coordonarea, subordinea sau sub autoritatea CJ Argeş de către societăţile la care soţii Nicolescu sunt acţionari majoritari, este de peste 1.500.000 de lei.
Nicolescu este acuzat că nu şi-a declarat calitatea de acţionar la mai multe firme
ANI a mai constatat că există indicii temeinice privind săvârşirea de către preşedintele Consiliului Judeţean Argeş a infracţiunii de fals în declaraţii, deoarece există omisiuni în declaraţiile sale de avere şi interese. Astfel, în declaraţiile de interese depuse în 2004, aprilie 2005 şi iulie 2005, nu a fost menţionată calitatea de acţionar deţinută la mai multe societăţi. Este vorba de OTP Garancia Asigurări SA – 267 acţiuni în valoare de 26.700 lei, reprezentând o cotă participare la beneficii şi pierderi de 0,839%, acţiuni care au fost vândute la 24 noiembrie 2005, ATE Bank Romania SA – fostă Banca pentru Mica Industrie şi Liberă Iniţiativă Mindbank SA, acţiuni în valoare de 63.816,40 lei, acţiuni care au fost vândute la 3 aprilie 2007 şi SC Compania Hotelieră Intercontinental România SA – 152.250 acţiuni în valoare de 15.225 lei, reprezentând 0,0001% din capitalul social al societăţii. În declaraţiile de interese din 2008 şi 2009, Nicolescu nu a menţionat calitatea de acţionar deţinută la societăţile SC Autopro Mond SA – 165.209 acţiuni în valoare de 413.022,50 lei, SC Expert Consult & Management SRL – 5 acţiuni în valoare de 50 lei, SC Mac Auto SRL – 16.610 acţiuni în valoare de 166.100 şi SC Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A – 152.250 acţiuni în valoare de 15.225 lei. De asemenea, nu a menţionat, în declaraţia de interese depusă la  3 noiembrie 2010, calitatea de acţionar deţinută la SC Autopto Mond SA, SC Mac Auto SRL şi Compania Hotelieră Intercontinental România SA. În plus, în declaraţia de interese depusă la 3 noiembrie 2010, Constantin Nicolescu nu a menţionat 18 contracte aflate în derulare, încheiate de SC Autopro Mond SA cu instituţii şi autorităţi publice aflate în subordinea CJ Argeş. Dintre cele 18 contracte, în patru au fost identificate elemente în sensul existenţei unui conflict de interese.
Prefectul ar putea dispune eliberarea din funcţie a preşedintelui Nicolescu
ANI a sesizat instanţa de contencios administrativ în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite de Constantin Nicolescu cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese şi repunerea părţilor în situaţia anterioară. Inspectorii de integritate anunţă că vor continua procedurile de evaluare a averii dobândite împreună cu familia şi a modificărilor patrimoniale intervenite în perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice. Raportul de evaluare urmează să fie comunicat prefectului judeţului Argeş, Gheorghe Davidescu, în vederea luării măsurilor care se impun. ANI precizează că fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie sau constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii şi funcţiei respective. Până la închiderea ediţiei, raportul nu fusese încă remis Instituţiei Prefectului Argeş.
Nicolescu a fost audiat din nou de procurorii  DNA
Coincidenţă sau nu, Constantin Nicolescu a ajuns ieri din nou în faţa procurorilor anticorupţie, după aproape două luni în care nu a mai putut fi audiat din cauza problemelor de sănătate. Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş a ajuns la sediul Serviciului Teritorial Piteşti al DNA şi a plecat după mai puţin de o oră, într-un autoturism condus de unul din fraţii săi. Nicolescu a evitat să precizeze motivul pentru care a fost citat de procurorii anticorupţie. Întrebat cum comentează acuzaţiile pe care i le aduc inspectorii de integritate, el a răspuns doar că aceasta le este meseria. Referitor la data la care îşi va relua activitatea administrativă, Nicolescu a spus că depinde de evoluţia stării sale de sănătate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email