Potrivit legii, Directorul Aquaterm trebuie numit în urma unui concurs

SC Aquaterm SA este societatea al cărei unic acţionar este Consiliul Local şi ei i se aplică prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 109 din 2011, referitoare la „ guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice”.
Ordonanţa se aplică întreprinderilor publice, respectiv „companiilor şi societăţilor naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul”.
Mai departe, Ordonanţa stabileşte şi felul în care este numit administratorul. „Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.(2) Candidaţii propuşi de consiliul de administraţie sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil şi recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. Prin decizie a consiliului de administraţie se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condiţiile legii”.
Consiliul de administraţie e obligatoriu
Ordonanţa prevede clar la articolul 35 – „Consiliul de administraţie sau, după caz, expertul independent stabileşte criteriile de selecţie, care includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi comerciale din sectorul privat. Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societăţii comerciale.(6) Anunţul privind selecţia directorilor se publică în două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.(7) Lista directorilor este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora”
La Aquaterm situaţia este mai complicată, pentru că societatea nu are un consiliu de administraţie, ori legea prevede clar că acesta trebuie să existe. Ce se va întâmpla la societatea care furnizează utilităţile la Curtea de Argeş, societatea care aparţine Consiliului Local şi pe care acesta a scăpat-o din mână de ani buni, rămâne de văzut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email