Pompierii, în control!

Având în vedere pericolul potenţial de producere a incendiilor în perioada sărbătorilor de iarnă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş desfăşoară o serie de acţiuni preventive, după cum urmează:

Organizarea şi desfăşurarea de controale, în vederea depistării şi înlăturării stărilor de pericol, a cauzelor potenţiale de incendiu, a altor nereguli specifice şi luării măsurilor ce se impun pentru perioada 20.12.2015 – 10.01.2016;

Asigurarea informării preventive a populaţiei, administraţiei locale şi operatorilor economici privind regulile şi măsurile de prevenire a cauzelor specifice de incendiu, asigurarea evacuării şi menţinerea în funcţiune a mijloacelor de intervenţie în caz de incendii sau alte situaţii de urgenţă şi comportamentul în cazul producerii acestora;

Verificarea privind emiterea acordurilor pentru organizarea focurilor de artificii în perioada Sărbătorilor de iarnă şi Revelionului 2016, precum şi supravegherea calificată a locurilor unde se organizează focuri de artificii;

Asigurarea misiunilor de prevenire şi stingere a incendiilor pe timpul desfăşurării adunărilor cu public numeros;

Asigurarea serviciului operativ, prin ture de serviciu, 24 de ore din 24 şi cooperarea permanentă cu celelalte instituţii cu atribuţii în buna desfăşurare a ordinii şi siguranţei publice;

De asemenea, reprezentanţii ISU Argeş transmit tuturor cetăţenilor judeţului, „Sărbători fericite!”, iar pentru ca acestea să fie şi liniştite, le  recomandă să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor:

Nu utilizaţi artificiile, petardele, rachetele şi alte mijloace pirotehnice în încăperi şi spaţii închise, cu aglomerări de persoane, balcoane, holuri de bloc şi pe terase. Astfel de activităţi se vor desfăşura în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, în aer liber, la distanţe de siguranţă faţă de oameni, clădiri, arbori şi autovehicule.

Nu permiteţi copiilor utilizarea unor asemenea mijloace pirotehnice.

Nu parcaţi autovehiculele în locuri care să blocheze sau să îngreuneze accesul autospecialelor de intervenţie ale serviciilor pentru situaţii de urgenţă.

Verificaţi instalaţiile electrice pentru evitarea suprasolicitării şi exploatării cu improvizaţii.

În cazul petrecerii Revelionului la cabanele montane sau alte construcţii amplasate izolat, atât administratorii clădirilor, cât şi participanţii trebuie să respecte cu stricteţe toate regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, în caz contrar ei pot deveni victime sigure.

Nu faceţi foc de tabără în imediata vecinătate a cabanelor montane, iar pe timp cu vânt, acestea se interzic.

Acordaţi o atenţie deosebită utilizării în siguranţă a mijloacelor de încălzire cu combustibil solid, lichid sau gazos, prin evitarea supraalimentării sobelor cu sau fără acumulare de căldură, prin asigurarea supravegherii permanente şi neamplasarea acestora în zonele de circulaţie. Se interzice aşezarea mobilierului (scaune, mese, bagaje etc.) şi, de asemenea, uscarea echipamentului sau a hainelor în imediata vecinătate a acestor mijloace de încălzire.

Verificaţi menţinerea liberă a căilor de acces, intervenţie şi evacuare în şi din clădirile de turism, agrement şi alimentaţie publică precum şi în alte spaţii amenajate special în care se organizează petrecerea Revelionului şi marcarea corespunzătoare a acestora, asigurând cunoaşterea lor de către participanţi.

Asigurarea informării operative a utilizatorilor construcţiilor cu destinaţia de cazare, alimentaţie publică, cult religios despre modul de acţiune în cazul producerii unui eventual incendiu, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte.

La părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune şi corpuri de iluminat aprinse.

În spaţiile de cazare din unităţile de turism şi cele de ocrotire a sănătăţii, nu utilizaţi şi nu permiteţi utilizarea de mijloace de încălzit improvizate.

PENTRU POMUL DE CRĂCIUN:

Pentru a evita producerea unei situaţii de urgenţă în pragul Sărbătorilor de iarnă, vă sfătuim să aveţi în vedere următoarele reguli la împodobirea pomului de Crăciun:

alegeţi un brad proaspăt, cu maxim 2-3 zile înainte de montarea lui, deoarece în 10 zile bradul pierde 50% din conţinutul de apă, iar în următoarele 4-5 zile pierderea ajunge la 80%, sporind potenţialul de inflamabilitate al bradului; dacă aveţi brad artificial, verificaţi dacă este un bun conductor şi acordaţi o atenţie deosebită instalaţiilor electrice care trebuie să fie bine izolate; aşezaţi pomul departe de sobele în care se face foc, de calorifere sau alte aparate de încălzit, la distanţă de perdele, draperii, pereţi acoperiţi cu hârtii sau ţesături; nu aşezaţi sub pomul de iarnă lucruri care se aprind sau ard uşor;

asiguraţi o stabilitate cât mai bună a pomului (un vas mare cu pietre sau trepied de metal);

nu lăsaţi instalaţia de iluminat aprinsă când nu sunt persoane în încăpere sau pe timpul nopţii; folosiţi pentru decorare cât mai multe globuri şi obiecte din sticlă (nu se recomandă folosirea vatei); nu vă apropiaţi cu ţigara aprinsă de pomul de iarnă şi nu aruncaţi resturi de ţigări lângă suportul pomului; Bradul de Crăciun instalat în casă şi împodobit cu accesorii tradiţionale poate fi cuprins de flăcări în mai puţin de 1 minut! Dacă se produce un astfel de eveniment, acoperiţi-l cu o pătură udă, pentru a stinge focul, şi sunaţi la 112!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email