Plăţi nelegale făcute de Primăria Băiculeşti

Curtea de Conturi a făcut în toamna lui 2019 un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unităţii administrativ-teritoriale a Comunei Băiculeşti, iar concluziile raportului arată, printre alte nereguli, că s-au făcut plăţi nelegale. Astfel,  din punct de vedere al exactităţii şi realităţii datelor reflectate în situaţia financiară „nu au fost înregistrate în evidența contabilă extrabilanțieră a entității auditate garanțiile de bună execuție în valoare de 2.236.646 lei, constituite în temeiul contractelor de lucrări încheiate”, potrivit raportului realizat de Curtea de Conturi în urma controlului.

De asemenea, „au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 12.671 lei pentru care au fost calculate accesorii fiscale în sumă de 1.349 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor indirecte și a profitului majorate contrar prevederilor legale în vigoare, ca urmare a ajustării valorii manoperei generată de necesitatea acoperirii creșterii cheltuielilor salariale din domeniul construcțiilor (…) la obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 209 în comuna Băiculești, județul Argeș” şi „au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 1.196 lei pentru care au fost calculate accesorii în sumă de 108 lei, prin acceptarea la plată și decontarea costului probelor și încercărilor efectuate la obiectivul de reparații ”Reabilitare panou electric stație pompare apă, pompa 2 în satul Valea lui Enache” care potrivit clauzelor contractuale convenite, trebuiau suportate de către executant”.

Curtea de Conturi a dispus „urmărirea la încasare a veniturilor proprii stabilite suplimentar în timpul misiunii de audit, la nivelul sumei totale de 29.789 lei, din care 23.612 lei creanțe principale constând în impozit pe teren datorat de către un contribuabil persoană juridică aflat în competența entității auditate și 6.177 lei creanțe accesorii care urmează a fi actualizate până la încasarea integrală a debitului”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email