Planul de Mobilitate Urbana Durabilă al municipiului Curtea de Argeș a fost aprobat de Consiliul Local

Planul de Mobilitate Urbana Durabilă (PMUD )al municipiului Curtea de Argeș pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat de Consiliul Local la ședința care a avut loc joi. ”Fără acest proiect de hotărâre nu putem să intrăm în competiția penru accesarea de fonduri europene, pentru că să știți că este o competiție. Proiectele și sursele de finanțare europene trebuie să se regăsească în PMUD. Este o strategie pentru o perioadă mai lungă”, a spus primarul Constantin Panțurescu despre acest proiect de hotărâre.

Obiectivele strategice ale  PMUD sunt accesibilitate si conectivitate, protejarea mediului si dezvoltare durabila, eficiența economică, siguranță și securitate, calitatea vieții.

Documentul prevede unele investiții îndrăznețe, după cum ați aflat din ziarul nostru. Spre exemplu, se propune derularea unui program multianual de extindere, reabilitare și  întreținere a  străzilor, respectiv de amenajare a intersecțiilor în  scopul îmbunătățirii siguranței circulației în Municipiul Curtea de Argeș. Programul prevede modernizarea  (asfaltarea) a circa 10 km de străzi noi (zone de expansiune urbană, propuneri străzi noi din Planul Urbanistic General), nemodernizate sau care se află în stare tehnică proastă. Se va avea în vedere corelarea cu alte lucrări pentru construirea / modernizarea rețelelor edilitare (energie electrică, iluminat public, ape, canalizare menajeră, pluvială, gaze naturale etc.), respectiv cu proiecte care au ca obiectiv general dezvoltarea turismului la nivel local.

De asemenea, PMUD propune crearea de parcări multietajate (subterane și/sau supraterane) la periferia zonei centrale, în următoarele locații: strada Meșterul Manole, în proximitatea Mănăstirii Argeșului (250 locuri) și strada 1 Decembrie 1918, în zona Stadionului (400 locuri). Parcările ar urma să fie făcute până în 2027.

Pasaj subteran în zona Făgăraș

O altă prevedere a PMUD se referă la realizarea arterei de legătură între Str. Marina și DJ 703H. Proiectul are ca obiectiv realizarea infrastructurii rutiere care să asigure legătura între Str. Marina și DJ 703H. Prin realizarea acestei intervenții va crește conexitatea rețelei stradale, cu  consecințe în reducerea parcursului vehiculelor și implicit a consumului de combustibil, a poluării atmosferice și a emisiilor de gaze cu efect de sera. Existența acestui element de infrastructură va permite direcționarea vehiculelor de marfă pe trasee amplasate la periferia zonei urbane, degrevând rețeaua stradală, cu efecte benefice în  special în zonele cu densitate ridicată de  pietoni (Str. 1 Mai, Str. Traian, Str. Lascăr Catargiu).

Poate cel mai ambițios proiect se referă la realizarea unui pasaj subteran în zona Str. 1 Mai – Str. Lascăr Catargiu. În scopul prioritizării transportului nemotorizat, se propune realizarea unui pasaj subteran de-a axei Nord-Sud, în zona intersecției Str. 1 Mai – Str. Lascăr Catargiu – Str. Traian. Realizarea investiției va susține degrevarea spațiului public din zona comercială de vehiculele care utilizează axa principală de circulație.

PMUD este structurat pe teme și intervenții și fecare dintre acestea are mai multe tipuri de proiecte. Toate aceste proiecte pe care administrația locală vrea să implementeze la Curtea de Argeș până în 2027 sunt în valoare de peste 100 de milioane de euro din fonduri europene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email