Plângeri la DNA şi la Oficiul European de Luptă Antifraudă pentru angajaţi ai Primăriei şi consilieri locali

Motivul este contractul pentru gestionarea inteligentă a iluminatului public în Municipiul Curtea de Argeş

Contractul pentru realizarea unui iluminat public modern la Curtea de Argeş poate să aducă numai necazuri unor angajaţi ai Primăriei, conducerii instituţiei precum şi consilierilor locali. Comisia de licitaţie a atribuit contractul unei firme, alt ofertant a făcut contestaţie, dar Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins-o iar Primăria a atribuit licitaţia aceluiaşi ofertant. Societatea care a făcut contestaţie susţine că cealaltă a depus acte false şi ameninţă că va acţiona în consecinţă. Povestea pare complicată, dar nu este. Contractul de lucrări a fost semnat săptămâna trecută.

Primăria Curtea de Argeş a scos la licitaţie pe sistemul electronic de achiziţii publice, în octombrie 2020, contractul pentru „Servicii de elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții pentru obiectivul de investiții Eficienţa energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în Municipiul Curtea de Argeş”.

Obiectul contractului de achiziție publică îl reprezintă servicii de elaborare proiect tehnic de execuție, inclusiv detalii de execuție, asistenţă tehnică din partea proiectantului și lucrări de construcții în acestui proiect finanțat prin POR . Valoarea estimată a contractului este în cuantum de 7.321.641,00 lei (fără TVA).

Potrivit sistemului electronic de achiziţii publice, au fost depuse mai multe oferte,  astfel – FLASH LIGHTING SERVICES, EURO-AUDIT SERVICE, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS, ofertanţi unici, şi asocierea AMIRAS C&L IMPEX S.R.L (Leader),SICAL. Câştigător a fost desemnat EURO-AUDIT SERVICE S.R.L.

Documente care ar conţine informaţii false

Un reprezentant al FLASH LIGHTING SERVICES ne-a spus – „Analizând sub aspecte de legalitate în vederea formulării unei eventuale contestații, FLash Lighting Services a observat ca în oferta EURO-AUDIT SERVICE S.R.L. exista anumite documente – fișe tehnice aferente stâlpilor metalici– documente care indicau ca producător societatea Saferoad Lightpoles Brasov. Pentru că FLash Lighting Services colaborează cu același producător și cunoștea în amănunt fiecare produs, caracteristicile tehnice și distribuitorul produsului, a observat ca acele fise tehnice conțin informații false. Pentru confirmarea acestei constatări, FLash Lighting Services a luat legatura cu producătorul Saferoad Lightpoles Brasov, acesta confimând falsul, indicând că pe documente este aplicată o ștampilă care nu poate fi descifrată, o semnătură irecognoscibilă și ca documentele nu au fost scrise și semnate de reprezentanții acestei societăți și nu cunosc proveniența lor. Astfel, aceste documente constituie un fals elaborat în scopul încadrării în cerințele tehnice ale autoritatii contractante și deturnării procedurii de achiziţie prin crearea unui avantaj nelegal societății care a folosit aceste falsuri, și astfel s-a produs un efect direct – oferta Euro Audit Service a fost acceptata conformă. Astfel, Euro-Audit Service și-a creat un avantaj nelegal și a indus în eroare autoritatea contractantă și a prejudiciat atat autoritatea contractantă cât și FLash Lighting Services, obținând pe nedrept fonduri provenind din bugetul Uniunii Europene”.

„Veţi fi complici!”

De altfel, societatea a trimis şi o notificare Primăriei Curtea de Argeş în care se spune că „în cadrul ofertei depuse de catre operatorul economic Euro-Audit Service S.R.L., exista un document fals”. De asemenea, a fost depusă şi o plângere la Parchetul de pe Îanga Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie.

„Vă avertizăm faptul că, dacă procedaţi la încheierea contractului, deşi aveţi cunoştinţă de existenţa documentelor false, iar pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a fost formulată o plângere, veţi fi complici la infracţiunile cercetate!”, a înştiinţat FLash Lighting Services Primăria. În plus, „în cazul în care se va încheia contractul cu operatorul economic Euro-Audit Service S.R.L., subscrisa va fi nevoită să depună plângeri nominale atât la Direcţia Naţională Anticorupţie, cât şi la Oficiul European de Luptă Antifraudă, pentru fiecare dintre persoanele cu funcție de decizie din cadrul UAT Curtea de Argeş, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire a contractului ,,Servicii de elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții pentru obiectivul de investiții „Eficienţa energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în Municipiul Curtea de Argeş”, avertizează societatea prin intermediul unei case de avocatură.

Contractul a fost semnat

Şi totuşi, contractul a fost atribuit şi semnat săptămâna trecută. „Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu ne-a dat de ales, a trebuit să atribuim contractul aceleiaşi firme”, spune Gheorghe Greavu, şef Biroul Investiţii din Primărie. Despre plângerile penale nu ştie nimic.  „Ofertantul şi-a asumat prin declaraţie pe propria răspundere documentele depuse, noi nu putem să verificăm, este răspunderea lor”, a mai spus Gh. Greavu. De altfel, în răspunsul pe care Primăria l-a trimis la notificarea primită scrie la fel – „Cu regret vă informăm că nu am identificat argumente legale temeinice care ar putea suspenda procesul de încheiere a contractului de achiziţie publică”.

Prin acest proiecti va fi extins sistemul de iluminat public cu 2,20 km, iar numărul de aparate de iluminat va ajunge la 2860 aparate LED. De asemenea, va scădea consumul de energie electrica la 612.474,00 KWh/an, iar emisiile de CO2 vor fi reduse cu minim 51,05%(176 echivalent tone CO2 la sfarșitul implementării).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email