Peste o sută de copii din Curtea de Argeş primesc tichete sociale

Consiliul Local Curtea de Argeş a aprobat de curând „Regulamentul privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub formă de tichete sociale, precum şi a modalităţii de soluţionare a cazurilor identificate”. Potrivit acestuia, beneficiază de tichetele sociale pentru grădiniţă copiii din familii defavorizate, „în vederea creşterii accesului la educaţie a acestora”. Stimulentul se acordă şi copiilor proveniţi din familiile fără adăpost pe perioada în care se află în evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS) Curtea de Argeş. Tichetele sociale se acordă copiilor din familii defavorizate dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii – vârsta minimă a copilului este de trei ani, împlinită oricând pe parcursul anului şcolar curent, vârsta maximă a copilului este de şase ani, împliniţi după 1 septembrie a anului şcolar curent, venitul lunar pe membru de familie este de până la două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură.

SPAS va analiza dosarele familiilor beneficiare de prestaţii sociale – venit minim garantat şi alocaţia pentru susţinerea familiei, care se află în evidenţele sale şi va solicita documente de prezenţă de la toate grădiniţele din Curtea de Argeş. Valoarea tichetelor sociale pentru grădiniţă este de 50 de lei pentru un copil pe lună. Cererile însoţite de documentele justificative se depun de către reprezentantul familiei la SPAS Curtea de Argeş. Pentru anul şcolar curent solicitările se depun până pe 30 aprilie.

Tichetele, condiţionate de prezenţa copiilor la grădiniţă

Tichetele sociale acordate în baza Legii privind încurajarea copiilor să urmeze învățământul preșcolar – „Fiecare Copil în Grădiniță”- vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcămite și/sau rechizite. Acordarea tichetelor sociale este strict condiționată de prezența regulată a copiilor la grădiniță. Totalul absențelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale (maxim trei) și scutirile medicale nu pot depăși 50% din numărul total de zile de grădiniță din luna respectivă.

Prezența zilnică a copiilor la grădiniță o țin educatorii. Situația fiecărui preșcolar se centralizează într-un sistem informatic național gestionat de Ministerul Educației. Corectitudinea notării prezenței zilnice va fi monitorizată prin vizite neanunțate, prin sondaj. „Până acum, am identificat 102 copii care se încadrează în prevederile legii, dar aşteptăm să mai vină să depună cereri şi alţii, şi mai aşteptăm şi documente de la grădiniţele din oraş”, a declarat Mariana Moise, şeful SPAS Curtea 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email