Peste 8 milioane de euro s-au cheltuit din bugetul local pentru angajaţii Primăriei şi ai serviciilor şi instituţiilor subordonate

Cheltuielile reprezintă 58,91% din total

Contul anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2020 a fost aprobat la o şedinţă extraordinară de Consiliul Local săptămâna trecută, cu 10 voturi pentru şi opt abţineri. Au votat şi consileri care nu ar fi trebuie să voteze pentru că aveau interese directe în buget, în sensul că au legături contractuale (sunt angajaţi) cu unele instituţii care primesc bani din buget. Pentru acest motiv, consilierii liberali au anunţat că vor contesta în contencios administrativ hotărârea. Oricum, rezultatele contului de execuţie i-au nemulţumit pe mulţi dintre aleşii locali.

Bugetul centralizat al municipiului este format din bugetul local şi bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii. Bugetul este construit pe două secţiuni, cea de funcţionare şi cea de dezvoltare.

39.117.502 lei pentru funcţionarea instituţiilor

Cheltuielile bugetului local efectuate anul trecut, în sumă de 66.399.717 lei, sunt structurate pe două secţiuni astfel – secţiunea de funcţionare care asigură finanţarea cheltuielilor curente, şi secţiunea de dezvoltare, care asigură finanţarea cheltuielilor de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local. Poate credeţi că cea de-a doua secţiune a avut bani mai mulţi, cum ar fi normal. Nu e aşa deloc.

Pentru secţiunea de funcţionare cheltuielile făcute în 2020 sunt în sumă de 39.117.502 lei, şi reprezintă 58,91% din total. Cheltuielile de personal au fost de 18.887.189 lei, salariile pentru persoanele angajate în aparatul propriu al consiliului local, în serviciile publice şi în instituţiile publice de subordonare sau coordonare locală pentru funcţionarii publici şi personalul încadrat cu contract de muncă. La cheltuielile cu salariile se mai adaugă contribuţiile aferente. Cheltuielile de personal realizate în 2020 reprezintă 48,28% din totalul cheltuielilor de funcţionare. Dar asta nu e tot, căci mai sunt şi alţi bani daţi tot pentru angajaţi.

13.087.788 lei pentru asigurarea condiţiilor

Cheltuielile cu bunuri şi servicii, (furmituri de birou, materiale pentru curăţenie, încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, carburanţi, piese de schimb,internet, hrană pentru angajaţii Primăriei şi ai instituţiilor şi serviciilor subordonate, deplasări, etc.), sunt în sumă de 13.087.788 lei. De asemenea, de la acest capitol bugetar s-au alocat 3.115.988 lei pentru completarea veniturilor proprii pentru Muzeu, Centrul de Cultură, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei, precum şi pentru Spitalul Municipal. Cheltuielile cu asistenţa socială s-au ridicat la 3.867.997 lei, şi cuprind drepturile acordate asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, ajutoare de urgenţă, etc.

27.282.215 lei pentru dezvoltarea oraşului

La secţiunea de dezvoltare cifrele sunt mai mici. Cheltuielile făcute în 2020 au fost de 27.282.215 lei şi reprezintă 39,69% din totalul cheltuielilor. Ele se compun din 29.500 de lei, bani daţi la Spitalul Municipal, 15.116.531 lei, suma utilizată pentru proiectele aprobate prin finanţare din fonduri europene nerambursabile, cheltuieli de capital 12.154.718 lei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email