Persoanele fizice care au venituri din activităţi independente trebuie să contribuie la sistemul public de pensii

Mulţi argeşeni care realizează venituri din activităţi independente se trezesc la un moment dat că au de plată multe milioane de lei la sistemul public de pensii. În vederea evitării acestei situaţii extrem de neplăcute, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş le reaminteşte acestora care sunt obligaţiile pe care le au. Potrivit prevederilor legale, au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii: – întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;  – membrii întreprinderii familiale;  – persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;  – persoanele care realizează venituri din profesii libere;  – persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.
Cine nu trebuie să dea bani
Contribuabili nominalizaţi mai sus au obligaţia să depună anual formularul 600 „Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.  – Nu au obligaţia depunerii formularului 600 persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, precum şi cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii.
– De asemenea, nu au obligaţia depunerii formularului 600 persoanele fizice care  în anul fiscal 2012 au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevăzut de lege.        Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele respective este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig; contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale. Contribuabilii care desfăşoară activităţi impuse în sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevăzut de lege, nu sunt obligaţi să se asigure şi nu datorează contribuţie de asigurări sociale pentru anul fiscal următor.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email