Pentru alimentarea cu apă la Albeşti s-a plătit în plus peste un miliard

Curtea de Conturi a realizat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unităţii administrativ-teritoriale a comunei Albeştii de Argeş, iar concluziile referitoare la calitatea gestiunii economico-financiare sunt dure. Astfel, Curtea a constatat că  „au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de 60.365 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate, la obiectivul de investiții „Alimentare cu apă în satele Dobrotu, Brătești și Doblea comuna Albeștii de Argeș-extindere rețele de distributie în comuna Albeștii de Argeș, jud.Argeș“, (…).  În timpul misiunii de audit persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au stabilit întinderea prejudiciului la nivelul sumei certe de 73.645 lei, din care plăți nelegale de 60.365 lei și majorări de întârziere în sumă de 13.280 lei și au procedat la recuperarea integrală a acestuia, abaterea constatată fiind astfel remediată”.

Diferenţe de preţ la materiale

 

De asemenea, experţii Curţii de conturi spun că  „au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de 36.488 lei, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări facturate, acceptate la plată, dar neexecutate, precum și diferențe între prețul de achiziție al materialelor puse în operă și cel înscris în situațiile de plată, la obiectivul de investiții “Alimentare cu apă sat Dumirești, comuna Albeștii de Argeș, jud.Arges”. În timpul misiunii de audit persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au stabilit întinderea prejudiciului la nivelul sumei certe de 40.866 lei, din care plăți nelegale de 36.488 lei și majorări de întârziere în sumă de 4.378 lei și au procedat la recuperarea integrală a acestuia, abaterea constatată fiind astfel remediată”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email