Patronii primesc bani de la stat dacă angajează tineri în dificultate

Angajatorii din municipiul nostru care încadrează în muncă tineri aflaţi în dificultate, care se confruntă cu riscul marginalizării sociale şi excluderii profesionale, pot beneficia de subvenţii acordate de stat.
Tineri cu risc de marginalizare socială sunt considerate persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani, care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:
n se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
n are dizabilităţi;
n nu are familie sau aceasta nu îi poate asigura întreţinerea;
n are copii în întreţinere;
n a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
n este victima traficului de persoane.
De asemenea, acesta trebuie să fie în căutarea unui loc de muncă, să fie apt din punct de vedere fizic şi psihic, pentru prestarea unei munci şi să fie disponibil să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă. Astfel, potrivit normelor legale, angajatori vor beneficia, lunar, pentru fiecare tânăr încadrat în muncă, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, care în prezent este 500 lei, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.
Contractul respectiv se încheie între agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi tânărul cu risc de marginalizare socială pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an, în condiţiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email