Parteneriat între Fundaţia „Hand Rom”, Consiliul Judeţean şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

La sfârşitul săptămânii trecute, în sala de şedinţe a Primăriei a avut loc o şedinţă de consiliul „de îndată”. Unul dintre proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a vizat aprobarea încheierea unei convenţii de parteneriat între Fundaţia umanitară „Hand Rom” din municipiul nostru şi Consiliul Judeţean Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Primăria Curtea de Argeş. „Obiectul convenţiei în constituie stabilirea cadrului de continuare a colaborării între părţi privind funcţionarea Centrului de zi „Marina” din municipiul nostru, în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale şi a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare”, am aflat de la viceprimarul Cristian Mitrofan.
Astfel, potrivit parteneriatului, Consiliul Judeţean Argeş are obligaţia de a achita salariile pentru personalul din cadrul Centrului de Zi „Marina”, iar Primăria Curtea de Argeş este obligată să pună la dispoziţie spaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor, dar şi să asigure plata utilităţilor şi carburantul pentru transportul copiilor din municipiu la centru.
În acelaşi timp, conducerea fundaţiei umanitare are obligaţia de a pune la dispoziţia centrului un autoturism de şapte locuri, dar şi toată dotarea existentă (mobilier, echipament de terapii, etc.). În plus, până la data de 5 a fiecărei luni, Fundaţia „Hand Rom” va transmite la CJ Argeş raportul de activitate şi documentele justificative pentru activităţile din luna precedentă. „Convenţia se desfăşoară în perioada ianuarie 2014 – 31 decembrie 2014, cu posibilitatea de se prelungi prin intermediul unui act adiţional. De fapt noi în fiecare an am prelungit acest contract”, a mai spus viceprimarul Cristian Mitrofan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email