Parteneriat între CNAIR şi Primărie pentru studiul de fezabilitate al centurii municipiului

Consiliul Local Curtea de Argeş a aprobat realizarea unui parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR) și UAT Municipiul Curtea de Argeș, în vederea implementării în comun a proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Varianta de ocolire Curtea de Argeş”.

“Se  aprobă  promovarea, în parteneriat, a proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Varianta de ocolire Curtea de Argeş”, în vederea  accesării de fonduri   nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul specific 2.2 Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T”, se arată în decizia locală prin care se împuterniceşte primarul Panţurescu să semneze Protocolul de colaborare şi celelalte acte.

“În conformitate cu Planul de mobilitate urbană durabilă pentru Municipiul Curtea de Argeș, apariția Autostrăzii Al vă aduce în zonă un trafic indus, producându-se astfel o dublare a transportului privat.

Când s-au construit drumurile la Curtea de Argeş nimeni nu s-a gândit la o autostradă

La proiectarea infrastructurii rutiere actuale nu a fost luată în considerare construirea Autostrăzii A 1 Sibiu – Curtea de Argeş – Piteşti.

În acest context, este necesară realizarea unei variante ocolitoare de drum a municipiului (cu doua benzi de circulație), care să preia traficul indus, în condiții sporite de siguranță și care să facă legătură între nodul rutier al Autostrăzii Al și zona de nord a municipiului (cu ieșire la drumul spre Transfăgărăşan-DN7C și la drumul spre municipiul Câmpulung-DN 73C). Având în vedere că Municipiul Curtea de Argeș este situat pe o parte și de alta a râului Argeș, într-o depresiune intracolinară,  pentru realizarea drumului de ocolire a Municipiulti Curtea de Argeș va fi necesar și construirea de poduri și/sau viaducte.

Lungimea estimata a drumului de ocolire a Municipiului Curtea de Argeș este de cca 7,8 km”, potrivit documentelor oficiale.

Protocolul prevede că UAT Curtea de Argeş se vă ocupa de “Derularea procedurilor de achiziție, în calitate de autoritate contractantă, pentru contractarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate, precum și pentru alte achiziții necesare realizării Proiectului, inclusiv încheierea și derularea contractelor aferente”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email