Parcările trebuie amenajate la minim 5 metri de ferestre

Serviciul Public de Gospodărie Comunală (SPGC) a solicitat şi a primit aprobarea Consiliului Local pentru programul de lucrări pentru acest an. În afara reparaţiei străzilor şi a asfaltărilor care trebuie făcute, SPGC se ocupă şi de îngrijirea spaţiilor verzi. Direcţai Arhitect Şef din Primărie a impus ca în cazul în care Serviciul Public are în vedere realizarea „de noi spaţii pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei”, acestea să fie situate la o distanţă de minim cinci metri de ferestrele camerelor de locuit.

Există un Ordin al Ministerului Sănătăţii din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, conform căruia „la stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare (…)spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din zona respectivă, situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spaţii este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere auto”.

Acelaşi Ordin prevede că la parterul blocurilor „se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi şi cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiţia ca acestea, prin funcţionarea lor, să nu creeze disconfort şi riscuri pentru sănătatea locatarilor; pentru unităţile sus-menţionate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor”, dar „nu se vor amplasa unităţi de producţie”. La Curtea de Argeş această reglementare legală nu se prea aplică, spun cetăţenii, care se plâng de multe ori de zgomotul ori mirosurile degajate de la spaţiile comerciale de la parter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email