Până pe 15 iunie aleşii trebuie să depună declaraţiile de avere şi de interese

15 iunie este termenul limită până la care trebuie depuse declaraţiile de avere şi de interese. La începutul mandatului, în termen de 30 zile de la data alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii, trebuie depuse declaraţiile de avere şi de interese. Declaraţiile de avere ale noilor consilieri locali de la Curtea de Argeş, învestiţi în luna octombrie a anului trecut, au fost însă publicate pe site-ul Primăriei în martie, deşi  legea e clară, iar pe portalul Agenţiei Naţionale de Integritate este şi un ghid de completare a declaraţiilor, în care scrie că printre atribuţiile persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se numără „afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire”.

De asemenea, „declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii”.

Aleşii trebuie să completeze la început de mandat şi apoi periodic declaraţii de avere şi de interese, documente care, obligatoriu, sunt făcute publice. Următorul termen, după declaraţia depusă la început de mandat, este 15 iunie 2021.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email