Până pe 15 iunie aleşii trebuie să depună declaraţiile de avere şi de interese

Miercuri, 15 iunie este termenul limită până la care trebuie depuse declaraţiile de avere şi de interese inclusiv de către aleșii locali de la Curtea de Argeș, care aproape de fiecare dată au depășit termenul. Începând cu 1 ianuarie 2022, Agenția Națională de Integritate nu mai primește declarații de avere și de interese în format hârtie, iar toate declarațiile depuse astfel vor fi restituite destinatarilor.

Potrivit legii, declarațiile de avere și de interese se completează și se transmit electronic prin sistemul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată. În situația în care deponentul nu deține încă o astfel de semnătură, acesta poate, doar pe parcursul anului 2022, completa și transmite declarațiile scanate prin platforma e-DAI, semnate olograf.

Printre atribuţiile persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se numără „afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire”.

De asemenea, „declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de Internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email