Ordinea de zi a ședinței ordinare a lunii octombrie a Consiliului Local

Luni, 30.10.2023, ora 15,00, are loc ședința ordinară a Consiliului Local Curtea de Argeș din luna octombrie, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului consilier local Popescu Marius-Viorel, pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, prin exercitarea concomitent a funcțiilor de ales local și manager interimar al Spitalului Municipal Curtea de Argeș
 2. Proiect de hotărâre pentru conferirea unor Diplome de recunoștință
 3. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată în data de 12.10.2023.
 4. Proiect de hotărâre pentru constituirea, aprobarea componenței și pentru desemnarea reprezentantului consiliului local în Consiliul Comunitar Consultativ

5 Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate pe strada Negru Vodă între municipiul Curtea de Argeș și S.C. Confarg S.A

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului comercial nr. 1 din Plața Agroalimentară Posada
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului comercial nr. 21 din Piața Agroalimentară Posada
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 89868 U.A.T. Curtea de Argeș
 4. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale intervenite în H.C.L. nr. 1002023 privind aprobarea vânzării terenului din strada Negru Vodă nr. 116, înscris în C.F. nr. 89556, aparținând domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș

10 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C,L. nr. 9012020 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AOUATERM AG 98-SA pe anul 2023
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatori tehnico-economici precum și Devizul general pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente Coridorului de mobilitate integrate Sud Vest-Centru (strada Râmnicu Vâlcea — Bulevardul Basarabilor) al Municipiului Curtea de Argeș”
 3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei Ia Hotărârea Consiliului Local Curtea de Argeș nr, 71/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeș
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind derularea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Curtea de Argeș, Anexa Ia H.C.L. nr. 9412022 privind unele măsuri pentru derularea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Curtea de Argeș

-Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. AQUATERM AG 98 S.A pentru semestrul 1 al anului 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email