Ordinea de zi a ședinței ordinare a lunii noiembrie a Consiliului Local

Marți, 29.11.2022, la ora 10,00, are loc la ședința ordinară a Consiliului Local Curtea de Argeș pentru luna noiembrie cu următoarea ordine de zi –

 1. Proiect de hotărâre pentru conferirea unor Diplome de recunoștință
 2. Aprobarea procesului verbal încheiat  în  ședința  extraordinară convocată de îndată din data de 16.11.2022
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III al anului 2022
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor finanțate integrat sau parțial din venituri proprii pe anul 2022
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru introducere în intravilan și reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ”Construire locuință Beci+Parter, anexă gospodărească parter, garaj parter și împrejmuire”, Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, punct “Piatra Albă”
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru introducere în intravilan și reglementări urbanistice a suprafeței de 4016,00 mp, în vederea realizării investiției ”Construire locuință unifamilială P+1E+M, anexă gospodărească P (magazie), bazin betonat vidanjabil, împrejmuire și sistematizare teren”, Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, punct “Tarla 58”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații din Piața Agroalimentară Posada
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului comercial, cu destinația activități de birou, prestări servicii sau comerț, situat pe strada Negru Vodă nr. 43A
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 86977 UAT Curtea de Argeș
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 86338 UAT Curtea de Argeș
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 88323 UAT Curtea de Argeș

12 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de achiziționare a unui teren

 1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr. 52/2013 pentru aprobarea Inventarului bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalul Municipal Curtea de Argeș
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 12/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Curtea de Argeș

PRIMAR

Ing. Constantin Panțurescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email