Ordinea de zi a ședinței ordinare a lunii mai a Consiliului Local

Marți 31 mai, începând cu orele 15,00, are loc ședința Consiliului Local Curtea de Argeș cu următoarea ordine de zi-

 1. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință
 2. Proiect de hotărâre pentru conferirea unor Diplome de recunoștință
 3. Aprobarea procesului verbal incheiat  in  sedinta  din data de 27.04.2022.
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I al anului 2022
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2022
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului exercitat în anul 2021 de către managerii Centrului de Cultură și Arte „George Topîrceanu” și Bibliotecii Municipale Curtea de Argeș
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98-SA și a programului de investiții pentru anul 2022
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului nr. 4 din Piața Ivancea
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului nr. 17 din Piața Ivancea
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului nr. 6 din Piața Ivancea
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului nr. 8 din Piața 1 Mai
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii standului nr. 36 din Piața Centrală – hala de carne
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii standului nr. 5 din partea sudică exterioară a halei de carne din Piața Centrală
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii chioșcului nr. 1 cu destinația vânzare flori, situat pe Bulevardul Basarabilor pe terenul având numărul cadastral 88542
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii chioșcului nr. 2 cu destinația vânzare flori, situat pe Bulevardul Basarabilor pe terenul având numărul cadastral 88542
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui contract de parteneriat având ca obiect colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (D.E.E.E.)
 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare străzi: Eroilor, B-dul. Basarabilor, Negru Vodă (DALI, PT+execuție)”
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază începând cu data de 01.06.2022 pentru personalul primăriei Municipiului Curtea de Argeș și instituțiilor publice subordonate consiliului local, salarizat în temeiul art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017

PRIMAR

Ing. Constantin Panțurescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email