Ordinea de zi a şedinţei ordinare a lunii iulie a Consiliului Local

Marţi, 30 iulie, are loc şedinţa ordinară a lunii iulie a Consiliului Local cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2019

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local în anul 2019

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării structurii de funcţii publice a aparatului de specialitate al primarului precum şi pentru modificarea organigramei primăriei

6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.56/2016 pentru aprobarea trecerii de la domeniul public al municipiului Curtea de Argeş la domeniul privat a unor terenuri în scopul executării unor hotărâri judecătoreşti irevocabile având ca obiect fond funciar

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea transformării unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială

8. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor mobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Curtea de Argeş

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI DE MĂSURI MULTIANUAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR privind colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile provenite de la populaţie, instituţiile şi agenţii economici din municipiul Curtea de Argeş

10. Diverse

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email