Ordinea de zi a ședinței ordinare a lunii ianuarie a Consiliului Local Curtea de Argeș

Miercuri 31.01.2024, de la ora 15,00,  are loc ședința ordinară a Consiliului Local Curtea de Argeș din luna ianuarie cu următoarea ordine de zi:

 1. Depunerea jurământului de către consilierul supleant SOCACIU BOGDAN
 2. Proiect de hotărâre pentru conferirea unui număr de trei Diplome de recunoștință
 3. Aprobarea procesului verbal încheiat  în  ședința  extraordinară din data de 08.01.2024.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de comerț și servicii publice numită prin H.C.L. nr. 87/2020 privind nominalizarea membrilor comisiilor de specialitate ale consiliului local.

5 Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ”Construire locuință cu anexe gospodărești, împrejmuire și utilități” situată în Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, Str. Meșterul Manole, Nr. 13, Nr. Cad./Nr. CF 82697, suprafata imobil 2099,00mp

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetului local al anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajul între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare a bugetului Municipiului Curtea de Argeș pe anul 2024
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază, începând cu drepturile salariale ale lunii februarie 2024, pentru funcțiile publice și contractuale ale personalului primăriei și instituțiilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Curtea de Argeș
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui număr de 125 de posturi de asistenți personali la nivelul Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș, pentru anul 2024
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune cu privire la serviciile sociale furnizate de către Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș în anul 2024
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuități pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Curtea de Argeș pentru anumite categorii de persoane, precum și aprobarea metodologiei de acordare a acestor gratuități
 6. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui lot de teren intravilan din domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș în suprafață de 14 m.p. pe strada Cuza Vodă
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Curtea de Argeș în domeniul privat al acestuia a imobilului teren având numărul cadastral 89247 în suprafață de 8440 m.p. și punerea la dispoziția Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere Curtea de Argeș pentru punerea în aplicare a Sentinței civile nr. 663/2014, precum și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Curtea de Argeş nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeş

Diverse:

-Adresa domnului Vladu Ion Marian  cu privire la propunerea de vânzare a unor terenuri, inregistrată cu nr. 2314/25.01.2024

-Adresa nr. 35830/29.11.2023 a SC Confarg SA cu privire la solicitarea dumnealor  pentru efectuarea unui schimb de terenuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email