Ordinea de zi a şedinţei ordinare a lunii februarie a Consiliului Local

Marţi, 25 februarie 2020, la ora 15,00 are loc şedinţa ordinară  a Consiliului Local Curtea de Argeş cu următoarea ordine de zi –

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru conferirea unor  diplome.

2.Aprobarea  procesului verbal  încheiat  în  ședința   anterioară. 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Bugetului local centralizat pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2023 precum și a Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2023.

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru  aprobarea numărului reprezentanților municipiului Curtea de Argeș în adunarea generală a acționarilor la S.C. AQUATERM AG 98 S.A. și pentru desemnarea acestora.

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru  aprobarea numărului reprezentanților municipiului Curtea de Argeș în adunarea generală a asociaților la S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ CURTEA DE ARGEȘ S.R.L. și pentru desemnarea acestora.

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Piețe Târguri și Oboare pentru anul 2020.

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor pentru anul 2020.

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Primăria Municipiului Curtea de Argeș pentru anul 2020.

 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Biblioteca publică pentru anul 2020.

 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Muzeul Municipal pentru anul 2020.

 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2020 la Centrul de Cultură și Arte.

 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Direcția de Asistenţă Socială pentru anul 2020.

 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal pentru anul 2020.

 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și comisiile de soluționare a contestațiilor în scopul evaluării anuale a managementului exercitat în anul 2019 de către managerii Muzeului Municipal, Centrului de Cultură şi Arte și Bibliotecii publice.

 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ CURTEA DE ARGEȘ S.R.L. pentru anul 2020.

 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a municipiului.

 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind închirierea suprafețelor pășunilor colinare, cât și a suprafețelor păşunabile ale pășunilor colinare formate dintr-un singur trup, proprietate publică a municipiului Curtea de Argeș.

 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de locuri la creșa „Posada”, a condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească la intrarea în colectivitate copiii, părinții, reprezentanții legali, precum și pentru aprobarea priorității cazurilor sociale.

 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale prestate de către Direcția de Asistenţă Socială în anul 2020.

 20. Diverse 

  

 Proiectele de hotărâre au primit avize consultative de la toate Comisiile de  specialitate ale Consiliului Local. 

 Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre.

 PRIMAR

 Ing. Panţurescu Constantin 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email