Ordinea de zi a ședinței ordinare din noiembrie a Consiliului Local

Marți, 26 noiembrie 2019, la ora 15,00, are loc ședința ordinară  a Consiliului Local Curtea de Argeș cu următoarea ordine de zi: 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru conferirea unor  diplome.

 2.  Aprobarea  proceselor  verbale   încheiate în  ședințele   anterioare. 

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea trecerii în administrarea  Centrului de Cultură și Arte „George Topîrceanu” a unui bun aparținând domeniului public al municipiului Curtea de Argeș.

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectului „Dotarea și echiparea Ambulatoriului Curtea de Argeş”  și a cheltuielilor aferente  acestuia.

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III 2019.

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcții al Primăriei municipiului Curtea de Argeș.

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil de la domeniul public al municipiului Curtea de Argeș la domeniul privat.

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș.

 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții “Reabilitare pod peste pârâul Valea Iașului, str. 1 Decembrie 1918” și pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții.

 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea  reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la unitățile de învățământ preuniversitar particular.

 11. Diverse          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email