Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Curtea de Argeș din 30 mai

Joi, 30 mai, la ora 9,00, la Curtea de Argeș are loc ședința ordinară a lunii mai a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui număr de două Diplome de recunoștință
  2. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta ordinara din data de 30.04.2024.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ”DEZMEMBRARE, ALIPIRE, PARCELARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, CĂI DE ACCES, SISTEMATIZARE TEREN ȘI UTILITĂȚI” situată în Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, str. Vlad Țepeș, Nr. FN, Nr. 19, Pct. “Acasa”, Nr. Cad./Nr. CF 82670/3244/8,89399,83369/3108,85842,89313, suprafață terenuri 5075,00mp
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru schimbare destinație și stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției “OPERAȚIUNI CADASTRALE, DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, TROTUARE, RECLAME PE FAȚADĂ ȘI ÎN PARCARE, PILON PUBLICITAR, POST TRAFO,ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER” situată în Județul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, Str. Eroilor, nr. 24-30, Nr. Cad./Nr. CF 83718, 83612, 83613, 89036, 89082 si 89121, suprafață terenuri 6976,00mp;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru stabilire reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ”DEZMEMBRARE ȘI PARCELARE TEREN PENTRU VÂNZARE LOTURI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” situată în Judetul Argeș, municipiul Curtea de Argeș, Str. Davidești, nr. 5, Nr. Cad./Nr. CF 89645, suprafață imobil 8197,00mp;
  6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98-SA și a programului de investiții pentru anul 2024
  7. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale intervenite in H.C.L. nr. 46/2024 privind concesionarea unui lot de teren intravilan din domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș în suprafață de 22 m.p. pe strada Negru Vodă, nr. 6-8
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetelor pentru anul 2023
  9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2024.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email