Ordinea de zi a ședinței de luni a Consiliului Local

Luni, 31.10.2022, la ora 15,00,  are loc ședința ordinară a Consiliului Local Curtea de Argeș pentru luna octombrie, cu următoarea ordine de zi-

  1. Proiect de hotărâre pentru conferirea unor Diplome de recunoștință
  2. Aprobarea procesului verbal încheiat în  ședința  ordinară din data de 28.09.2022
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații din Piața Ivancea
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații din Piața Agroalimentară Posada
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații din Piața Centrală
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil teren cu suprafața de 16 m.p. din curtea Școlii Gimnaziale Regina Maria
  7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 25/2009 pentru aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii
  8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor finanțate integrat sau parțial din venituri proprii pe anul 2022
  9. Proiect de hotărâre privind schimbarea numărului membrilor consiliului de administrație al S.C. Aquaterm AG ’98 SA Curtea de Argeș, împuternicirea primarului municipiului Curtea de Argeș în vederea achiziționării serviciilor unui expert în scopul evaluării consiliului de administrație, precum și de aprobare a scrisorii de așteptări pentru mandatul consiliului de administrație, din perioada februarie 2023-februarie 2027.
  10. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale intervenite in H.C.L. nr. 109/14.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Construire grădinița cu program prelungit pentru cinci săli de grupă, în Municipiul Curtea de Argeș, jud. Argeș”

PRIMAR

Ing. Constantin Panțurescu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email