Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local

Luni, 26 noiembrie 2018, ora 15,00 are loc  ședința ordinară  a lunii noiembrie a Consiliului Local Curtea de Argeş, cu următoarea ordine de zi –

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru alegerea președintelui de ședința.

-prezintă dl. Primar

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru conferirea unor  diplome.

-prezintă dl. Primar

3.  Aprobarea  proceselor verbale   încheiate în  ședințele   anterioare. 

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea alocării sumei de 22610 lei de la bugetul local în scopul organizării unui concert de colinde.   

-prezintă dl. Primar

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Racordare utilități locuințe de serviciu destínate funcționarilor publici precum și angajaților din instituții publice locale”.

-prezintă dl. Primar

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr. 1 Cap. VIII la Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2018 pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019.

-prezintă dl. Primar

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractării unor servicii de consultanță.

-prezintă dl. Primar

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii unor spații locative cu destinația de locuința.

-prezintă dl. Primar

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Curtea de Argeș valabil pentru perioadă 1 decembrie 2018 – 30 noiembrie 2028.

 -prezintă dl. Primar

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărarea Consiliului Local Curtea de Argeș nr. 71/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeș.

-prezintă dl. Primar

 11. Diverse  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email