Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 30 septembrie

Luni, 30 septembrie 2019, la ora 15,00 are loc şedinţa ordinară a lunii septembrie a  Consiliului Local Curtea de Argeş cu urmatoarea ordine de zi:

1. PROIECT DE HOTARARE pentru conferirea unor  diplome.

2. Aprobarea  proceselor  verbale  incheiate in  sedintele   anterioare.

3. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala Durabila a Municipiului Curtea de Arges, perioada 2014-2020.

4. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii, persoane fizice, vor executa sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii.

5. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea organigramei si a statului de functii apartinand Primariei Municipiului Curtea de Arges conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

6. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Primariei Municipiului Curtea de Arges.

7. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea achizitiei serviciilor de gestionare a cainilor fara stapan.

8. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea modificarii Listei investitiilor publice pentru anul 2019.

9. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea trecerii in administrarea Serviciului Public de Gospodarie Comunala a complexului natatie.

10. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea tarifelor practicate la complexul de natatie.

11. Diverse 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email