Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 30 iunie

Miercuri, 30.06.2021, la ora 15,00, are loc şedinta ordinară a Consiliului Local Curtea de Argeş  pentru luna iunie cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre pentru conferirea unor diplome.

2.Aprobarea procesului verbal încheiat în şedinţa anterioară.

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliul de administratie al spitalului municipal

4,Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I 2021

5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98 SA şi a listei de investiţii pentru anul 2021

6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ SRL pentru anul 2021

7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Curtea de Arges in adunarea generală a acţionarilor la S.C. AQUATERM AG 98-S.A.

8.Proiect de hotărâre privind redenumirea unei structuri din aparatul de specialitate al primarului

9.Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Curtea de Argeş în domeniul public al Statului Român

-Prezentare Raport de activitate al S.C. AQUATERM AG 98-SA

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email