Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 29 octombrie

Marţi, 29 octombrie, aleşii locali sunt convocaţi de primarul Constantin Panţurescu la şedinţa ordinară a lunii octombrie a Consiliului Local.

Pe ordinea de zi a şedinţei figurează 14 proiecte de hotărâri, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință

 2. Proiect de hotărâre pentru conferirea unor  diplome.

 3. Aprobarea  proceselor verbale   încheiate în  ședințele   anterioare. 

 4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș.

 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de concesiune.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri.

 7. Proiect de hotărâre privind protecția mediului în Municipiul Curtea de Argeș.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistenţă Socială prin reorganizarea unor activități.

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

 10. Proiect de hotărâre pentru rectificarea Bugetului local și a Bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019.

 11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și pentru aprobarea organigramei, a statului de funcții și a sectorului de competență.

 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului S.C. AQUATERM AG 98-S.A. pentru anul 2019.

 13. Proiect de hotărâre pentru desemnarea celui de-al treilea reprezentant al consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar care organizează învățământ profesional tehnic.

 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș cu o construcție.

 Ultimul punct de pe ordinea de zi este punctul  “Diverse”, la care consilierii prezintă problemele care le-au fost aduse la cunoştinţă de cetăţeni, iar cetăţenii pot vorbi despre problemele pe care le au.  

Proiectele de hotărâre au primit avize consultative de la Comisia economică, Comisia jurídică, Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Protecția Mediului, Comisia de Cultură, sănătate, muncă și protecție socială, Comisia de învățământ, cultură, sănătate și de la Comisia de comerț și servicii publice.

 La proiectele de hotărâri se pot depune amendamente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email