Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de vineri, 23 august 2019

Vineri, 23 August 2019, ora 15,00 are loc ședința ordinară a lunii august a Consiliului Local Curtea de Argeş, cu următoarea ordine de zi: 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru alegerea președintelui de ședință

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru conferirea unor diplome.

3.  Aprobarea  procesului verbal încheiat în ședința anterioară. 

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de terenuri.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donații.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Programului de lucrări al Serviciului Public de Gospodărie Comunală.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali.

9. Diverse  

PRIMAR,

 Ing. Constantin Panţurescu 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email