Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de miercuri, 14 septembrie

Miercuri, 14 septembrie 2022, la orele 15,00, are loc ședința ordinară a Consiliului Local Curtea de Argeș pentru luna septembrie, cu următoarea ordine de zi –

 1. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință
 2. Proiect de hotărâre pentru conferirea unei Diplome de recunoștință
 3. Aprobarea procesului verbal  încheiat  în  ședința  extraordinară convocată de îndată în data de 18.08.2022.
 4. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 45/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei Municipiului Curtea de Argeș
 5. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilelor care alcătuiesc Ansamblul Feudal Curtea Domnească din domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș în domeniul public al acestuia precum și completarea anexei la H.C.L. nr. 71/1999 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Curtea de Argeș
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii Stadionului Municipal Curtea de Argeș
 7. Proiect de hotărâre privind încredințarea administrării unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Curtea de Argeș către Serviciul Public Piețe, Târguri și Oboare Curtea de Argeș (SPPTO)
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2018 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a activelor fixe corporale înregistrate/neînregistrate în domeniul public al municipiului Curtea de Argeș
 9. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul privat al municipiului Curtea de Argeș a unor bunuri imobile, completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2013 pentru aprobarea Inventarului bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/2021
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism aferent pentru schimbare destinatie ți reglementări urbanistice în vederea realizării investiției ”AMENAJARE PĂSTRĂVĂRIE”, situată în Pct. “Valea Danului”, Municipiul Curtea de Argeș, Județul Argeș
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției„Construire creșă pentru 4 grupe de copii, în municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș”
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Construire grădinița cu program prelungit pentru cinci săli de grupă, în Municipiul Curtea de Argeș, jud. Argeș”
 13. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților consiliului local în vederea constituirii comisiilor de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din cadrul unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-octombrie 2022
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali ce vor face parte din comisia mixtă de evaluare a proiectelor depuse in cadrul procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Curtea de Argeș
 15. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 90/2020 privind desemnarea reprezentaților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
 16. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 91/2020 privind desemnarea reprezentaților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții la Spitalul Municipal Curtea de Argeș

PRIMAR

Ing. Constantin Panțurescu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

RSS
Follow by Email