Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de marţi

Marţi, 28 ianuarie 2020, la ora 15,00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Curtea de Argeş cu următoarea ordine de zi:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru alegerea președintelui de ședință.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru conferirea unor  diplome.

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru  aprobarea cheltuielilor aferente delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze urbane prin curse regulate pe raza municipiului Curtea de Argeș și pentru servicii de expertizare a obiectivului “Producerea energiei electrice din surse regenerabile-Municipiul Curtea de Argeș, județul Argeş”.

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2020 ce urmează a fi executat de persoanele majore, apte de muncă, beneficiare ale venitului minim garantat.

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al al municipiului Curtea de Argeș, județul Argeș.

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor gratuități la transportul local de călători prin curse regulate în anul 2020.

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de posturi de asistent personal pentru anul 2020.

 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea unui raport de evaluare.

 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor valori ale obiectivului de investiții “Infiintare creșă cu patru săli de grupă în municipiul Curtea de Arges”.

 11. Diverse 

 Proiectele de hotărâre au primit avize consultative de la Comisia economică, Comisia jurídica, Comisia de muncă și protecție socială.

Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email