Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de marţi, 31 martie

Marţi, 31 martie, are loc şedinţa ordinară a lunii martie a Consiliului local Curtea de Argeş, cu următoarea  ordine de zi

1.Aprobarea  proceselor verbale  încheiate  în  ședințele   anterioare. 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plătii unor cotizații anuale datorate pentru anul 2020.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru  aprobarea dării în folosinţă gratuită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a unei suprafețe de 12 m.p. din platoul betonat al Colegiului Național „Vlaicu Voda”.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUATERM AG 98 S.A. și a listei de investiții pentru anul 2020.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 78/2019 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2020.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local aprobat prin H.C.L. nr. 71/2005.  

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind închirierea suprafețelor pasunabile din trupurile ce intră în alcătuirea pășunilor colinare Motorga, Poștei, Valea Doamnei, Valea Sasului aparținând proprietății publice a municipiului Curtea de Argeș.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email