Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de marţi

Marţi, 30 iunie, la ora 11,00 are loc şedinţa ordinară  a Consiliului Local Curtea de Argeş cu următoarea ordine de zi:

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru conferirea unor diplome.
 2. Aprobarea procesului verbal  încheiat  în ședința  anterioară.
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru înlocuirea denumirii unui obiectiv de investiții.
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înlocuirea unei denumiri.
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2020.
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea unui raport de evaluare și pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a unui spațiu locativ.
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a Caietului de sarcini pentru concesionarea serviciului și a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare stradala a municipiului Curtea de Argeș, pentru alegerea modalității de gestiune a serviciului, pentru aprobarea caietului de sarcini al serviciului și pentru aprobarea contractului de gestiune a serviciului.
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului propriu al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare în municipiul Curtea de Argeș precum și a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare.
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor și punctajelor pentru întocmirea listelor de priorități la repartizarea locuințelor precum și pentru aprobarea listei documentelor necesare.
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar pentru plată serviciilor oferite de bonă.
 12. Diverse

Proiectele de hotărâre au primit avize consultative de la Comisia jurídica, Comisia economică, Comisia comerț și servicii, Comisia de muncă și protecție socială.

Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre.

PRIMAR

Ing. Panţurescu Constantin

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email