Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de joi, 30 iulie

Joi, 30 iulie 2020, la ora 11,00, are loc şedinţa ordinară a consiliului local pentru luna iulie cu următoarea ordine de zi:

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru alegerea președintelui de ședința.
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru conferirea unor diplome.
 3. Aprobarea  procesului verbal  încheiat  în ședința  anterioară.
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și a statului de funcții la muzeul municipal prin desființarea compartimentului financiar-contabil și a funcției vacanțe de economist specialist /S/ gradul IA și înființarea funcției de arheolog /S/ grad debutant – Secția istorie.
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II 2020.
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar a municipiului Curtea de Argeș pentru anul școlar 2020-2021.
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea acordării unor facilități la plată impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri în bază O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscal.
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Curtea de Argeș.
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației de atribuire a contractului de vânzare-cumpărare a camerei C1 situată în imobilul Clădire stomatologie din stradă Negru-Vodă nr. 6-8.
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2020.
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Gospodărie Comunală pentru anul 2020.
 12. Diverse

Proiectele de hotărâre au primit avize consultative de la Comisia jurídica, Comisia economică, Comisiei de cultură, învățământ, sănătate și de la Comisia de comerț și servicii publice. Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email